kiddo_msg@yahoo.com
In curând
 
 

Past Perfect Simple Si Continuous

Past Perfect Simple

Se formeaza cu verbul „to have" la Past Tense Simple, la care se adauga forma III (past

participle) a verbului de conjugat.

 

Afirmativ

I had worked.

 

Negativ

I had not (hadn't) worked.

 

Interogativ

Had I worked?

Acest timp are aceeasi forma la toate persoanele. Este, ca si Present Perfect, un verb de

relatie, dar, in acest caz, este vorba de o relatie intre doua momente trecute.

Arata o actiune trecuta care a avut loc inaintea unei alte actiuni sau a unui moment din

trecut.

Ex. Yesterday at 9 o'clock I had had breakfast.

(Ieri la ora 9 luasem micul dejun.)

When you rang me up, I had finished writing my homework.

(Când mi-ai telefonat, terminasem de scris temele.)

Ca sens, echivalentul in limba româna al acestui timp este mai mult ca perfectul. Se poate

traduce cu mai mult ca perfectul sau perfectul compus.

 

Past Perfect Continuous

Se formeaza cu Past Perfect Simple al verbului „to be", la care se adauga forma -ing a

verbului de conjugat.

 

Afirmativ

I had been working.

 

Negativ

I had not (hadn't) been working.

 

Interogativ

Had I been working?

Aceste forme se pastreaza la toate persoanele.

Timpul Past Perfect Continuous arata o actiune in plina desfasurare intre doua momente

trecute. De asemenea, când in aceeasi fraza in propozitia principala se afla un verb la Past

Tense, Past Perfect Continuous poate prelua functiile lui Present Perfect Cotinuous in

propozitia secundara.

Ex. When he entered the room, she had been typing for one hour.

(Când el a intrat in camera, ea batea la masina de o ora.)

After John had been watching TV for 10 minutes, he got bored.

(Dupa ce John privise (a privit) la televizor 10 minute, s-a plictisit.)

He said it had been raining for three days.

(El a spus ca ploua de trei zile.)

Dupa cum se observa, acest timp se poate traduce cu mai mult ca perfectul, perfectul

compus sau imperfectul din limba româna.

 

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one